Kadrle Engineering


Energetické audity a optimalizační studie

Firma KADRLE Engineering s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s vypracováním energetických auditů a optimalizačních studií pneumatických systémů zaměřených na max. hospodárnost provozu vzhledem k vysoké ceně pneumatické energie.

Základní, vzorová osnova těchto optimalizačních studií a auditů je uvedena zde:

Zdroje stlačeného vzduchu:

 • zmapování stávajících zdrojů stlačeného vzduchu vč. zařízení na úpravu stl. vzduchu
 • měření celkové spotřeby stl. vzduchu závodu na výstupu z KS za vzdušníky ( předpoklad vybudování měřící tratě dle dispozic a výkresu KE a to vlastními silami závodu ) – 1 týden, 24 h. denně
 • stanovení aktuálních celkových špičkových spotřeb stlačeného vzduchu na základě měření spotřeb stl. vzduchu
 • stanovení průměrné celkové spotřeby závodu na základě měření spotřeb stl. vzduchu
 • měření skutečných výkonností jednotlivých kompresorů za předpokladu nastolení samostatného plného chodu jednotlivých kompresorů
 • měření skutečných el. spotřeb jednotlivých kompresorů za předpokladu nastolení samostatného plného chodu jednotlivých kompresorů
 • výpočtové stanovení a grafické vyjádření základních energetických parametrů jednotlivých zdrojů stl. vzduchu: celková izotermická účinnost, dopravní účinnost a měrná spotřeba
 • stanovení ceny jednotky stlačeného vzduchu ( m3n/h ) ve finančním vyjádření ( Kč/m3n )
 • odborné posouzení technického stavu kompresorovny a dalších zdrojů stl. vzduchu z hlediska naměřených a stanovených hodnot a také funkčnosti, spolehlivosti a provozní rezervy

Rozvody stlačeného vzduchu:

 • zmapování stávajících hlavních rozvodů a odboček stlačeného vzduchu, včetně počtu ohybů, armatur, redukcí a zúžení atd.
 • kontrolní výpočet tlakových ztrát stávajících rozvodů vzhledem ke špičkové celkové spotřebě, délce potrubí, počtu ohybů, armatur a redukcí
 • technický návrh řešení úprav stávajících rozvodů s ohledem na minimalizaci tlakových ztrát
 • aktuální stanovení optimální dimenze jednotlivých rozvodů stlačeného vzduchu, včetně armatur a odboček
 • vypracování aktuálního orientačního rozpočtu úprav stávajících rozvodů stlačeného vzduchu

Tlakové nádoby:

 • zmapování velikosti stávajících tlakových nádob ( vzdušníků ), včetně objemu stávajícího potrubního rozvodu
 • kontrolní výpočet optimálního objemu a počtu tlakových nádob
 • aktuální stanovení optimálního počtu a objemu tlakových nádob vzhledem k udržování konstantního tlaku a řešení případných problémů s poklesem tlaku v jednotlivých výrobních halách
 • vypracování aktuálního orientačního rozpočtu investičních nákladů na případné doplnění stávajících tlakových nádob

Objemové ztráty (úniky) a opatření pro jejich snížení:

 • stanovení velikosti současných objemových ztrát (úniků) závodu na základě měření celkové spotřeby stl. vzduchu v době provozního klidu závodu – pneumatické spotřebiče a rozvody stl. vzduchu jsou natlakovány, ale nepracují ( za předpokladu, že bude možné z provozních důvodů tento stav nastolit )
 • stanovení konkrétních míst hlavních úniků ultrazvukovým měřícím přístrojem Exair – jednotlivé pneumatické spotřebiče a rozvody stlačeného vzduchu
 • stanovení úniků stl. vzduchu ve finančním vyjádření na základě vypočítané ceny jednotky stlačeného vzduchu
 • vypracování konkrétních opatření pro odstranění hlavních ztrát (např. výměna či přetěsnění pneumatických válců, výměna armatur a tlakových hadic, záměna hadičníků za rychlospojky atd.)
 • technické návrhy snížení energetické náročnosti u vybraných pneumatických spotřebičů ( náhrada neúsporných ofuků, chlazení stl. vzduchem atd. )
 • aktuální orientační rozpočet na náklady spojené s odstraňováním hlavních úniků a náhradou vybraných pneumatických spotřebičů

Jednorázové měření spotřeb stlačeného vzduchu u některých, vybraných pneumatických spotřebičů:

 • jednorázové měření spotřeb stlačeného vzduchu některých ( hlavních ), vybraných pneumatických spotřebičů metodou turbinového průtokoměru Turbin KE – mobilní měřící trať KE ( předpoklad připojení měřící tratě vlastními silami závodu dle dispozic a výkresu KE )
 • vypracování přehledu o spotřebách a provozních tlacích jednotlivých měřených spotřebičů

Jednorázové měření skutečného tlakového rosného bodu ( TRB ) v rozvodech stl. vzduchu:

 • měření TRB v rozvodech stlačeného vzduchu
 • posouzení technického stavu stávajících zařízení na úpravu stlačeného vzduchu dle výsledků měření TRB ( sušiče, filtry, odkalovače, separátory olej/voda, odlučovače, odvaděče kondenzátu atd. )

Posunout nahoru


Technologie

 • Atlas Copco
 • SMC
 • Festo
 • Infastaub
 • Exair
 • Uponor

O nás

Firma KADRLE Engineering působí v oblasti stlačeného vzduchu a pneumatických systémů již déle než 22 let.
Jsme držiteli certifikace ISO 9001:2000


Kontakty