Kadrle Engineering


Realizace a projekty

Realizační činnost

Firma KADRLE ENGINEERING již déle než 20 let nabízí a realizuje kompletní realizace kompresoroven, rozvodů stlačeného vzduchu a pneumatických systémů a to v případě požadavku zákazníka „na klíč“.

  Rozsah realizačních dodávek:
 • Nastěhování, rozmístění a montáž technologie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
 • Potrubní propojení a připojení
 • Dodávka a montáž kompletní vzduchotechniky pro přívod a odvod otepleného chladícího vzduchu
 • Dodávka a montáž elektro napájení a jištění
 • Dodávka a montáž nadřazených řídících systémů
 • Rozvody stlačeného vzduchu ( mat.: ocel, Zn ocel, měď, plast, vrstvený hliník Uponor, atd. ) včetně armatur
 • Montáž a připojení pneumatických spotřebičů a prvků
 • Stavební úpravy atd.

Projektová dokumentace

Naším realizacím předchází kompletní inženýrská, poradenská a projekční činnost sestávající z měření spotřeb pneumatických spotřebičů, jednotlivých rozvodných větví a celkové spotřeby, vycházející v návrh optimální sestavy pneumatických zařízení. Poté následuje PD pro stavební povolení, výběr dodavatele a úvodní projekt. Prováděcí PD obsahuje především strojně-potrubní část, automaticky řízenou vzduchotechniku pro přívod a odvod chladícího vzduchu (v případě chlazení strojů vzduchem), systém kontroly a řízení (SKŘ), automaticky řízené vzduchotechniky, kondenzátní hospodářství, systém využití otepleného chladícího vzduchu (případně oteplené chladící vody), dokumentaci stavebních úprav a rozmístění technologie, elektro-část (silnoproud), systém zařízení bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, provozní řád KS atd..

Forma odevzdání je výkresová dokumentace, technická zpráva, návod na použití včetně předání v elektronické formě. V případě provádění měření smluvně garantujeme optimální návrh zařízení na úpravu stlačeného vzduchu. Samozřejmá je spolupráce při vypsání komerčních a technických podmínek pro výběrová řízení na dodávku technologie pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.

Rozsah prováděcí projektové dokumentace
Projektové řešení strojně-potrubní části KS

zpracování prováděcí projektové dokumentace v programu AUTOCAD LT, která zahrnuje především:

 • optimální rozmístění technologie (2 ks kompresory Atlas Copco) s ohledem na bezpečnost práce obsluhy a umožnění práce servisním technikům,
 • určení dimenze výtlačných potrubí od jednotlivých kompresorů, umístění, typy a dimenze uzavíracích armatur,
 • detailní výkresové zpracování uložení a vedení výtlačných potrubí a potrubí propojení jednotlivé technologie, včetně napojení na stávající potrubní rozvody v prostoru KS,
 • řešení přívodu dostatečného množství vzduchu pro komprimaci a chlazení kompresorů a sušičů, s ohledem na plnou automatizaci (automatické řízení chodu sacích a výfukových vzduchotechnických klapek v závislosti na vnitřní teplotě vzduchu v kompresorovně) v letním období - umístění, počet a rozměry sacích žaluzií (s ohledem na dodržení přípustné rychlosti proudění) atd.,
 • řešení odvodu otepleného chladícího vzduchu od kompresorů Atlas Copco (s ohledem na dodržení přípustné rychlosti proudění) v letním období - klima kanály,
 • řešení využití otepleného chladícího vzduchu od kompresorů k vyhřívání vlastní kompresorovny a přívodu dostatečného množství chladícího vzduchu v zimním období - automatická regulace dle nastavených teplot,
 • řešení kondenzátního hospodářství - návrh dimenzí kondenzátního potrubí z jednotlivých sběrných míst (kompresory, sušiče atd.), umístění a dimenze uzavíracích armatur, odvod vyčištěné vody,
 • rozpracování detailního rozpisu zařízení, částí a komponentů,
 • zpracování plánu zajištění bezpečnosti, protipožární ochrany a hygienických předpisů v souladu s platnými normami a zákony v ČR,
 • zpracování schématu realizovaného pneu-systému KS.
Stavební úpravy v KS

zpracování prováděcí projektové dokumentace v programu AUTOCAD LT, která zahrnuje především:

 • zakreslení umístění a rozměrů otvorů (průrazů) pro klima-kanály odvodu otepleného chladícího vzduchu od kompresorů,
 • zakreslení umístění a rozměrů otvorů (průrazů) pro sací protidešťové žaluzie a vzduchotechnické klapky,
 • další drobné stavební úpravy plynoucí z technického řešení a rozmístění technologie apod.
Systém kontroly a řízení (SKŘ) vzduchotechniky v KS
 • dimenze a typy propojovacích elektro-kabelů,
 • trasy vedení propojovacích elektro-kabelů,
 • dimenze a typy servopohonů jednotlivých vzduchotechnických klapek,
 • schéma zapojení SKŘ vzduchotechniky,
 • technický popis činnosti SKŘ,
 • specifikace zařízení, částí a komponentů apod.
Elektro-část (silnoproud)
 • určení typu a dimenze přívodních kabelů k jednotlivým zařízením,
 • určení rozběhových a nominálních proudových zatížení,
 • určení tras vedení el. kabelů ve žlabech a na kabelových lávkách,
 • řešení systému napájení a jištění,
 • kompletní elektrické parametry technologie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu,
 • specifikace zařízení, částí a komponentů apod.

Posunout nahoru


Technologie

 • Atlas Copco
 • SMC
 • Festo
 • Infastaub
 • Exair
 • Uponor

O nás

Firma KADRLE Engineering působí v oblasti stlačeného vzduchu a pneumatických systémů již déle než 22 let.
Jsme držiteli certifikace ISO 9001:2000


Kontakty